Merjenje progesterona pri psicah – kdaj, kolikokrat in zakaj?

Najpogostejši vzrok neuspešnih paritev pri psicah je parjenje ob nepravem času. Spolni ciklus psice je nekoliko poseben, zato je razumevanje in poznavanje različnih faz ciklusa (proestrus, estrus, diestrus in anestrus) nujno za uspešno vzrejo. Prav tako se dolžina posameznih faz med psicami lahko zelo razlikuje. Zato pri določanju optimalnega časa za oploditev ni pomembno samo eno dejstvo, ampak moramo sestaviti več informacij, da dobimo celotno sliko.

Nekaj dejstev:

 • Proestrus se prične z otekanjem vulve in krvavim izcedkom. Naraste nivo estrogenov, ki posledično povzroči t.i. LH val, ki je odgovoren za ovulacijo. Nivo progesterona je nizek ves čas proestrusa, naraščati začne tik pred ovulacijo. Po ovulaciji njegovo naraščanje postane zelo hitro, dobi obliko eksponentne krivulje. Proestrus pri psici navadno traja 9 dni, lahko pa traja od 2-21 dni.
 • Estrus se pri psici začne z ovulacijo. Vulva je še otečena, izcedek postane svetlejši, lahko rjav ali slamnate barve. Estrogeni se vrnejo na bazalni nivo, progesteron strmo narašča. V času estrusa je psica dovzetna za parjenje. Estrus pri psici navadno traja 9 dni, lahko traja od 2-21 dni.
 • Pri ovulaciji psice nastanejo t.i. primarni oociti, ki potrebujejo 48 ur, da dozorijo in so sposobni oploditve.
 • Oociti so sposobni oploditve 48-72 ur.
 • Sveže pasje seme lahko preživi od 7-11 dni v normalnih rodilih psice.
 • Diestrus je faza ciklusa, ki nastopi približno 5-7 dni za estrusom. Psica parjenja ne pusti več. Progesteron v tem času narašča in doseže najvišjo vrednost po 2-4 tednih. Psice so glede diestrusa edinstvene, saj pri njih ta faza traja 2 meseca ne glede na to ali so breje ali ne. Na koncu disterusa progesteron strmo pade na bazalno raven. V tem obdobju lahko pri psicah, ki niso breje opazimo znake t.i. navidezne brejosti.
 • Anestrus sledi diestrusu in je obdobje, ko rodila psice mirujejo. Traja v povprečju 4 mesece, progesteron ostaja nizek.

Obnašanje psice in samca – Razpoloženje psic v proestrusu zelo niha. Psica naj bi v začetku proestrusa pričela privabljati samce s svojim vonjem, vendar ni dojemljiva za parjenje. Z naraščanjem progesterona jo samci bolj zanimajo, manj je agresivna do njih. Med estrusom naj bi parjenje dovolila, samci jo zanimajo, stoji in umakne rep. Pri vseh psicah pa ni tako.

Razen v primerih, ko psico dobro poznamo in imamo z njo že izkušnje od prejšnjih paritev, njeno vedenje vedno ne nakaže pravega časa za parjenje. Enako je pri samcih. Izkušeni samci lahko precej natančno nakažejo primeren čas za pripust. V veliko primerih naravne paritve to zadostuje, sploh če je seme samca »dobro«, torej je v njem zadosti veliko število semenčic. V primeru, ko s samico potujemo v bolj oddaljene kraje, ter v primerih ko plodnost samca ali samice ni zelo dobra, priporočamo uporabo drugih metod za določanje optimalnega časa paritve.

Vaginalna citologija – s pregledom celic na vaginalnem brisu lahko izkušen veterinar precej zanesljivo napove fazo ciklusa. Spremembe celic vaginalne sluznice povzroči naraščanje estrogenov. Potrebno pa je dnevno ali dvo-dnevno spremljanje vaginalnih brisov od pričetka proestrusa do diestrusa. Z vaginalno citologijo si lahko pomagamo, ko merjenje progesterona ni na voljo ali s to metodo sočasno spremljamo ciklus. Manj zanesljiva je ta metoda za določanje časa ovulacije in plodnega obdobja.

Merjenje progesterona je v novejši veterini ključno za določanje optimalnega časa za parjenje oziroma za umetno osemenitev. Meritve progesterona pa so pomembne tudi kasneje med brejostjo, predvsem pri psicah, ki jim rumeno telo izloča premalo progesterona in grozi abortus oz. prezgodnji porod; ter za načrtovanje carskih rezov in termina poroda.

Za vse meritve hormonov je značilno, da se lahko precej razlikujejo med posameznimi laboratoriji. Razlogov za to je več:

 • različne metode merjenja,
 • različna tehnologija,
 • uporaba različnih protiteles z različno afiniteto za progesteron,
 • upoštevanje različnih standardov (mednarodno je priznan le standard za humani progesteron).

Določene rejce te razlike zmedejo, vendar naj poudarim, da je pomembno le to, da pri isti psici merimo v istem ciklusu na istem aparatu iz istega matriksa (seruma ali plazme). Zato so primerjave med različnimi metodami in laboratoriji povsem neumestne in nepotrebne. Na naši kliniki imamo lastni analizator miniVIDAS, ki uporablja metodo imunofluorescence. Razliko med tehnologijami lahko enostavno razložimo tako, kot če bi isto sliko gledali z različnimi barvnimi lečami.

Progesteron priporočamo meriti ob enakem času dneva od približno 2.-3. dne po pričetku proestrusa, torej od prvega dne, ko opazimo izcedek. Priporočljivo je, da je psica pred odvzemom tešča.

Kaj pomenijo vrednosti progesterona? (tukaj podane za aparat miniVIDAS!)

Bazalne vrednosti izmerimo na začetku proestrusa in so nižje od 2.0 ng/ml.

LH val je pomemben mejnik in progesteron naraste na 2ng/ml. Od tu naprej progesteron narašča hitreje. Od LH vala do ovulacije v povprečju mine 2 dni. LH val nam kasneje pomaga tudi določiti dolžino brejosti in točen čas kotitve.

Pričetek ovulacije je na miniVIDAS pri vrednosti 8-10 ng/ml. Priporočeno je izmeriti progesteron še 2 dni po ovulaciji, da potrdimo, da so se jajčeca res pravilno sprostila in je bila oploditev možna.

Najbolj optimalen čas za paritev je pri intervalu 20-40 ng/ml, ki nastopi približno 2 dni po ovulaciji!
Pri ovulaciji psice se sprostijo t.i. primarni oociti, ki potrebujejo približno 48 ur, da dozorijo in so zmožni oploditve. Zato je pomembno, da psice parimo približno 1.5 do 2 dni po ovulaciji. Ker pa je psica plodna do vrednosti progesterona 40 ng/ml, ko se maternični vrat začne zapirati in ker semenčica preživijo približno 7 dni, je za priporočljivo pariti večkrat, vendar naj bo med paritvami vsaj en dan razlike.

Ena sama meritev progesterona ni dovolj. Opazujemo spremembe vrednosti progesterona tekom ciklusa in tako določimo ključne mejnike, ki so LH val in ovulacija. Le tako lahko določimo optimalni čas paritve in termin kotitve. S pravilnim »breeding managementom« pa zagotovimo dobro plodnost psic, ki nam da velika in zdrava legla.

Po potrditvi brejosti priporočamo meritev progesterona v drugi tretjini brejosti, to je približno 45. dan po paritvi. Takrat mora biti vrednost visoka, kar nam zagotovi stabilno brejost.

Progesteron hitro pade 36-48 ur pred kotitvijo. Takrat so vrednosti od 3-2 ng/ml. Pri pasmah, kjer se odločamo za načrtovane carske reze lahko padec progesterona spremljamo in meritve uporabimo za določanje najprimernejšega dne za načrtovani poseg.