LUCIJA ZALARvet.teh.

Rojena sem 1. 3. 1994 v Postojni. Srednjo šolo sem zaključila na Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani, smer veterinarski tehnik. Trenutno zaključujem študij na primorski fakulteti za vede o zdravju, smer Zdravstvena nega. Na kliniki Mojvet sem 2 leti delala kot študentka, od oktobra 2018 pa sem zaposlena.

LUCIJA ZALAR
Moji sodelavci