KATARINA BERGANTdipl.inž.zooteh.

Rojena leta 1977 v Kranju. Po zaključeni Srednji Agro živilski šoli, smer veterinarski tehnik, sem se odločila za visokošolski strokovni študij na Biotehniški fakulteti smer zootehnika, kjer sem leta 2004 diplomirala. Po končani porodniški leta 2005 sem bila zaposlena na kliniki za male živali Tristokosmatih, kjer sem pridobivala znanje na področju prodaje hrane za male živali in opravljala delo veterinarskega tehnika. Med letom 2011 in 2015 sem bila zaposlena na Kliniki Loka v Škofji Loki.

Redno se izobražujem in izpopolnjujem svoje znanje na seminarjih v tujini in doma. Tri leta  sem bila članica združenja BVNA (British Veterinary Nurse Association). Leta 2011 sem   bila ustanovna članica združenja veterinarski tehniko Slovenije (ZVTS).

Od februarja 2015 sem zaposlena na kliniki Moj Vet, kjer me delo izpopolnjuje in osrečuje.

KATARINA BERGANT
Moji sodelavci