Cenjene stranke obveščamo, da je klinika MOJ VET od 6. 4. 2020 odprta od 10h-18h, sobota od 10h-12h za nujne primere ter prodajo zdravil, zaščitnih sredstev proti zajedalcem in dietne hrane.

Prosimo upoštevajte zaščitne ukrepe:

  • uporaba zaščitne maske in rokavic je obvezna pri vseh obiskovalcih;
  • za obisk se predhodno naročite;
  • na kliniko lahko naenkrat vstopi le ena oseba;
  • upoštevajte varnostno razdaljo, vsaj 1.5m med čakajočimi;
  • žival prevzamemo mi, lastnik počaka zunaj;
  • na recepciji je možen nakup nujnih zdravil, zaščitnih sredstev in dietne hrane;

Na dežurni telefon 041 241 241 smo dosegljivi IZKLJUČNO za življensko ogrožene primere!!!
Vse ostale bomo zavračali!!!

dr. METKA ŠIMUNDIĆdr.vet.med., spec. medicine psov in mačk

Veterina je bila v naši družini, kjer sta bila oba, oče in mama veterinarja, način življena. Od malega me je oče jemal s seboj na teren po Goričkem in že takrat sem vedela, da bi rada pomagala in zdravila živali.

Po končani srednji naravoslovno matematični šoli, sem se vpisala na Veterinarsko fakulteto in jo decembra leta 1996 zaključila. Stara 24 let, sem se marca 1997 zaposlila na PRVA-K, kliniki za male živali, kjer sem skozi čas pridobivala znanja v tujini in doma, predvsem iz interne medicine, ultrazvočne diagnostike in kardiologije. Končala sem evropsko podiplomsko šolo (ESAVS) iz interne medicine in kardiologije. Bogate izkušnje sem dobila predvsem na tujih veterinarskih fakultetah, v Ohio State University, Zurichu in na Dunaju ter nekaterih zasebnih referenčnih klinikah v Evropi. V tujini sem obiskovala številne tečaje in delavnice ter poletne šole predvsem iz področja interne veterinarske medicine in ultrazvočne diagnostike. Doma sem se udeleževala Simpozijev za male živali, v tujini pa Evropskih kongresov veterinarske interne medicine in tudi drugih kongresov s širšo tematiko medicine psov in mačk.

Leta 2008 sem pridobila naziv specialist medicine psov in mačk in postala članica Slovenskega kolegija specialistov medicine psov in mačk.

 Leta 2017 sem končala enovit podiplomski doktorski študij Biomedicine in si pridobila naziv doktor znanosti.

Ves ta čas sem bila, razen kliničnega dela, vključena v izobraževanje študentov veterinarske medicine in veterinarjev. Objavila sem številne prispevke, tako doma, kot v tujini (COBBIS).

Zadnja leta sem razen klasične medicine čedalje bolj spoznavala zdravilne učinkovine iz narave in uvajala kombinacijo zdravljenja klasične medicina z naravnimi učinkovinami.

Letos januarja sem se pridružila kot strokovni vodja podjetju Melisa d.o.o. Še vedno ohranjam stik s kliniko in delam kot zunanja sodelavka - specialist za medicino psov in mačk na kliniki Moj Vet.

dr. METKA ŠIMUNDIĆ
Moji sodelavci